Bean phaidin

chorus:    'S é an trua ghár nach mise, nach mise,
's é an trua ghéar nach mise bean Pháidín,
'S é an trua ghéar nach mise, nach mise,
Is an bhean atá aige a bheith caillte.

Rachainn go Gaillimh, go Gaillimh,
Is rachainn go Gaillimh le Páidín,
Rachainn go Gaillimh, go Gaillimh,
Is thiocfainn abhaile sa mbád.

'S é an trua....

Rachainn go haonach  an Chlocháin,
Is siar go Béal Átha na Báighe,
Bhreathnóinn isteach tríd an bhfuinneog,
Ag súil is go bhfeicfinn Bean Pháidín.

'S é an trua...

Go mbristear do chosa, do chosa,
Go mbristear do chosa, a bhean Pháidín,
go mbristear do chosa, do chosa,
Go mbristear do chosa is do chnámha.

'S é trua....

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

Latest Events

No events