Fear an bhata

(chorus)
A fhir an bhàta is na hóró éile,
A fhir an bhàta is na hóró éile,
A fhir an bhàta is na hóró éile
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú.

Théid mé suas ar an chnoc is airde
Féach an bhféic mé fear an bhàta;
Ann dtig thú anoht nó an dtigh thú amárach?
Muna dtig thú idir is trua atá mé.

A fhir an bhàta....

Tá mo chroíse briste brúite
Is tric na deora a rith bho mo shúileann.
An dtig thú inniu nó am bídh mí 'dúil leat
Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?

A fhir an bhàta...

Thug mé gaol duit is cha fhéad mé 'athrú,
Cha gaol bliana is cha gaol ráithe
Ach gaol ó thoiseacht nuair bha mé 'mo pháiste
Is nach seasc a choíche mé gus cloígh' an bás mé.

A fhir an bhàta....

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

Latest Events

No events